Här kan du göra din deklarationsanmälan

OBS! Gäller endast för våra befintliga kunder. Ta del av vår integritetspolicy här.

 

UPPDRAGSAVTAL

  Avtalat pris (exkl. moms): Fast pris per timme enligt gällande prislista/betalningsvillkor 20 dagar Efter förfallodatum debiteras en årsränta om 9% samt en påminnelseavgift med 60 kr

 • Integritetspolicy
  Hos oss på Dala Ekonomerna i Leksand AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

  I vår integritetspolicy förklaras hur din personliga information samlas in och används. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje part.

  Vår Integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

  Vår Integritetspolicy hittar du på vår hemsida, https://dalaekonomerna.se. Den kan också hämtas hos oss på kontoret, alternativt kan vi posta den per brev till dig.

  Ring för mer information och beställning: 0247-150 60

 • Villkor Byrån kommer att arkivera bokföringsfilernas säkerhetskopia för uppdragsgivarens räkning under minst 7 år för att uppfylla kravet om arkivering gällande systemdokumentation och behandlingshistorik.

  Uppdragsgivaren är ansvarig för att inlämnat grundmaterial inte innehåller fel eller brister samt är fullständigt. Uppdragstagaren har ej ansvar för fel i det utarbetade materialet om detta beror på bristfälliga upplysningar från uppdragsgivaren.

  Om inget annat avtalats gäller "Allmänna villkor SRF 330.7-2018", standardavtal för redovisningsbranschen. Villkoren finns att ladda ner på våran hemsida www.dalaekonomerna.se.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.